Suur sügisloos

Kroonikeskuse poolt läbiviidava tarbijaloterii ,,Suur Sügisloos”
(edaspidi
Kampaania) reeglid:

Kroonikeskuse poolt läbiviidava tarbijaloterii ,,Suur Sügisloos” (edaspidi Kampaania) reeglid:

  1. Kampaaniat korraldab Kroonikeskus OÜ, reg nr 10691092, aadress Iirise 8, Näpi alevik, Sõmeru vald. Kontakttelefon 55567365, e-post: info@kroonikeskus.ee ( edaspidi Korraldaja).
  2. Kampaania kehtivusperiood on 01.09.2021-30.09.2021, võitjate väljakuulutamise lõpptähtaeg on 30.09.2021 kell 12:00
  3. Kampaania võitudeks on üks (1) Tahvelarvuti : SAMSUNG 10,4 Hexa Core 3GB RAM 32 GB (väärtuses 247,77 eurot)+ lisaks saab iga nädal üks õnnelik Kampaaniatšekkil oleva summa ulatuses tehtud ostude eest Kroonikeskuse kinkekaartite näol tagasi.  Ostukorvi loosimised toimuvad 06.09, 13.09 ja 20.09.
  4. Kampaanias osalevad kõik Kroonikeskuse ( aadress Ferdinandi Gustav Adoffi 11, Rakvere) tegutsevatest kauplustes, restoranides või teeninduskohtades Kampaania kehtivusperioodil sooritatud vähemalt 20 eurose ostude eest paberil väljastatud ostutšekid ( edaspidi Kampaaniatšekk).

Kampaaniatšekile peab olema loetavalt märgitud osaleja ees- ja perekonnanimi, telefoninumber ja e-posti aadress. Juhul, kui eeltoodud andmed on puudulikud või kirjutatud loetamatult, kaotab vastav Kampaaniatšekk Kampaanias osalemise õiguse. Osaleja paneb Kampaaniatšeki(d) Kroonikeskuse koridoris seisvasse Kampaania kleebistega dekoreeritud loosikasti.

Kampaanias võivad osaleda kõik täisealised isikud, kes täidavad Kampaania reegleid, välja arvatus:

  • Korraldaja töötajad ja Kampaania korraldamisega seotud koostööpartnerid
  • Kroonikeskuse üürnikuks olevate kaupluste töötajad.

 

  1. Kampaania võitjad selgitatakse loosimise teel 06.09, 13.09 ja 20.09 (ostukorvid) ja 30.09 (tahvelarvuti )loosimiskasti paigutatud Kampaaniatšekkide vahel välja. Loosimine toimub avalikult Kroonikeskuse koridoris. Loosimise viivad läbi Korraldaja poolt määratud volitatud isikud ja loosi tõmbaja valitakse juhuslikkuse alusel Kroonikeskuse külastajate seast. Korraldaja esindajad kontrollivad kohapeal võitnud Kampaaniatšeki vastavust Kampaania reeglitele ja juhul, kui tuvastatakse, et antud Kampaaniatšekk ei vasta Kampaania reeglitele, korraldatakse uus loos, kuni korrektse Kampaaniatšeki loosimiseni
  2. Kampaania võitjatel on kohustus võidu ametlikuks vormistamiseks Korraldaja poolt teatatud kohta kokkulepitud ajal hiljemalt 07.10.2021. Juhul, kui võitja ei tule oma võitu vormistama kokkulepitud ajal ilma mõjuva põhjuseta, kaotab ta õiguse võidule. Korraldajal on kohustus väljastada võidud ainult võitnud Kampaaniatšekil registreeritud isiku dokumendi alusel.
  3. Kampaaniaga seotud pretensioonid lahendab Korraldaja, kaasates vajadusel sõltumatu audiitori. Kõik Kampaaniaga seotud pretensioonid peavad olema esitatud Korraldajale kirjalikult punktis 1 toodud kontaktidel hiljemalt 1 kuu jooksul vastava pretensiooni aluseks oleva asjaolu ilmnemise päevast, kuid igal juhul mitte hiljem kui 30.10.2021.
  4. Kampaanias osaleja nõustub loosimisel võtmise korral enda ees- ja perekonnanime ning võitmise fakti avalikustamisega Korraldaja turunduskanalites. Isikuandmeid kasutatakse ainult loosimiste läbiviimistel. Peale Kampaaniat Kampaaniatšekid isikuandmetega hävitatakse.

 

Kinnitatud Kroonikeskus OÜ tegevjuhi poolt 30.08.2021

Jaga uudist

Viimased uudised