Skip to content
KROONIKESKUS AVATUD IGA PÄEV
SELVER E-P 8:00-22:00

Kinkekaardid

Kroonikeskuse CityAlko´st on võimalik soetada Keskuse kinkekaardid summas 10.- ja 20.-

KINKEKAART-10
KINKEKAART-20

KIINKEKAARDIDE ÜLDTINGIMUSED

Käesolevad üldtingimused (edaspidi „Tingimused“) on kehtestanud Kroonikeskus OÜ, registrikood 10691092, asukoht Iirise tn 8 Näpi alevik, Rakvere vald Lääne-Virumaa (edaspidi nimetatud “Keskus” või “Pool”), keda Tingimuste kehtestamisel ja muutmisel esindab juhatuse liige Urmas Sardis.

Keskus omab ja opereerib kaubanduskeskust Kroonikeskus aadressil Ferdinand Gustav Adoffi 11, Rakvere, 44310, Lääne-Viru maakond (edaspidi „Kroonikeskus“ või „Pool“). Tel +372 55567303

 

  1. KINKEKAARTIDE ÜLDISELOOMUSTUS

1.1. Keskuse poolt väljastatavate kinkekaartide kasutamise õigus on igal kliendil, kes selle Kauplejale esitab, st Kinkekaardid ei ole nimelised. Kinkekaartidel märgitud nominaalväärtus on nii nende hinnaks eurodes, kui klient need soetab, kui ka nende ostujõu suuruseks eurodes Kaupleja juures (edaspidi „Nominaalväärtus“). Nominaalväärtusteks on 10 ja 20 eurot, mis on märgitud iga Kinkekaardi esiküljele.

1.2. Kinkekaarti saab maksevahendina kasutada kinkekaardil oleva summa ulatuses kuni kinkekaardi kehtivusaja lõpuni. Kaupleja võtab vastu Kinkekaarte vastu maksevahendina, lugedes kinkekaardil märgitud summas kaetuks vastava ostuhinna. Juhul, kui ostuhind ületab kliendi poolt esitatud Kinkekaardil/Kinkekaartidel märgitud (kogu)summat, võimaldab Kaupleja kliendil tasuda vastav osa sularahas või pangakaardiga.

1.3. Juhul, kui ostuhind on väiksem kliendi poolt esitatud Kinkekaardil/Kinkekaartidel märgitud (kogu)summast, ei hüvitata kliendile vastavat hinnavahet.

1.4. Kaupleja ei aktsepteeri rikutud Kinkekaarte, eelkõige Kinkekaarte, millel on nurk eemaldatud või millel olevast tekstist (sh numbritest) ei ole osaliselt või tervikuna võimalik aru saada.

1.5. Kinkekaardid on limiteeritud kehtivusajaga, milleks on 12 kuud alates müügipäevast. Kinkekaardi viimane kehtivuspäev on käsitsi kirjutatud Kinkekaardi vastavale reale. Kinkekaardi kehtivusaega ei pikendata.

1.6. Kinkekaarte ei vahetata raha ega uue kinkekaardi vastu. Kroonikeskus ei asenda kinkekaarti ega hüvita kinkekaardil olnud summat, kui kinkekaart on kadunud, varastatud või kahjustunud. Kroonikeskus ei vastuta kinkekaardi kolmandate isikute kätte sattumisega kinkekaardi ostjale või õigustatud kasutajale kaasnevate mistahes kahjude eest.

1.7. Kroonikeskus ei vastuta kinkekaardi ostja või õigustatud kasutaja poolt käesolevate üldtingimuste mittejärgimisest tulenevate tagajärgede või kahjude eest.

1.8. Kinkekaarte saab soetada ainult Kroonikeskuse CityAlko poest.

1.9. Kroonikeskuse kinkekaart ei kehti: Selveris ja ajutised müügipiletid ning teenusepakkujad keskuse üldaladel.

1.10. Kroonikeskus jätab endale õiguse ühepoolselt muuta käesolevaid üldtingimusi, avaldades vastavasisulise info 30-päevase etteteatamisega koduleheküljel www.kroonikeskus.ee