Skip to content
KROONIKESKUS AVATUD IGA PÄEV
SELVER E-P 8:00-22:00

Parkimine

Parkida saab tasuta kaubanduskeskuse maa-aluses või keskuse ees asuvas avatud parklas.

Parkimise tingimused:

 1. Sõiduki Kroonikeskuse maa-alusesse parklasse sisenemisel loetakse sõidukijuhi ja parklaoperaatoti vahel sõlmituks leping, mille kohaselt kohustub sõidukijuht  kasutama parklet käesolevatesparkimistingimustes ettenähtud tingimustel.
 2. Parkimine on lubatud ainult Kroonikeskuse klientidel ning parkla on avatud 8.00-23.00.
 3. Parkida tohib AINULT pärast parkimise alustamise kellaaja fikseerimist parkimiskellal. Maksimaalne parkimise aeg on  2 tundi.
 4. Kohe pärast sõiduki parkimist asetab sõidukijuht parkimiskella sisse tuuleklaasi alla või armatuurlauale nähtavale kohale ning veendub, et parkimiskell parkimise algust tähistava ajaga on läbi sõiduki tuuleklaasi selgesti nähtav ja loetav.
 5. Hilemalt parkimisaja (2h) lõppedes peab sõidukijuht sõiduki parklast ära viima.
 6. Parkida ja liigelda tohib ainult vastavalt paigaldatud liikluskorraldusvahendite (viidad, teemärgistus, liiklusmärgid) ja/või parklaoperaatori juhistel, KEELATUD on peatud või parkida kohtades, mis on tähistatud vastavate keelavate liikulskorraldusvahenditega. Parklas tohivad parkida ainult registreeritud sõidukid.
 7. Parkimine ja liiklemine toimub parklas sõidukijuhi omal vastutusel.
 8. Kui sõidukijuht pargib sõiduki või liikleb parklas eirates käesolevates parkimistingimustes ettenähtud korda, on parklaoperaatoril õigus määrata sõidukijuhile ja sõidukijuhil kohustus maksta parkimistingimuste rikkumise eest leppetrahvi summas kuni 50 eurot.
 9. Kui sõiduki parkimisel on rikutud käesolevates parkimistingimustes ettenähtud korda, sõiduk on pargitud liiklust ja/või teisi parkla kasutajaid häirivalt ja/või ohustavalt, võib sõiduki sõidukijuhi kulul ja vastutusel teisaldada.
 10. Parkla operaatoril on õigus sõidukit kuni parkimistasu , leppetrahvi, teisaldamiskulude või muude sarnaste tasude maksmiseni kinni pidada.
 11. Teavet parkimistingimuste, parkimistasude, leppetrahvide ,muude tasude ja teisaldamistariifide ning sõiduki teisaldamise koha ning hoiul olevate sõidukite kohta saab telefonil 55567302.
Parkimine